DE ANTIPERISTALTISCHE BEWEGING----

‘We have a lot to digest. Also a lot that seems unpalatable.
We don’t want to eat it and process it into food for our body. We want to give something back. A rebuttal. A nice vomit.

We bottled up, ruminated and here, we regurgitate.

A positively distorted wave —something warm with lumps from what was being pushed down our throats. 

And we spat it here in this room. An uncontrolled spray.’

‘We krijgen veel te verteren. Ook veel wat onverteerbaar lijkt.
We willen het niet eten en verwerken tot voeding van ons lichaam. We willen iets teruggeven. Een weerwoord. Een fijne braak.

We kropten op, herkauwden en geven hier het vermaalde weer op.

Een positief vervormde golf iets warms met bonkjes van wat ons door de strot werd geduwd. 
En we spuugden het hier in deze ruimte. Een onbeheerste sproei.’