CULTURELE
HOOFDSTAD
2018

In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden maakt SPOONK verschillende Community Art/Theatre producties o.a. voor Under de Toer (Merakels fan Nylan), wijkcentrum Bilgaard (Circus Bilgaardini), Adje (Kunstkade) en Tijd voor Talent (Houtigehage).

Hier een korte impressie van de lopende projecten:

Merakels fan Nijlân

Ruim zeven-en-een halve eeuw oud is het dorp Nijland, of Terra Nova, dat ooit in het zuidelijkste puntje van de Middelzee lag, tussen Sneek en Bolsward. Even oud is de Nicolaaskerk, waar alles mee begon, en die alles heeft meegemaakt. Daar hebben zich heel wat mirakels afgespeeld. Geschiedenissen die in de hoeken en nissen, tussen de voegen en de balken zijn blijven hangen. Geen kerk in Friesland die zo uitgebreid beschreven is als deze kerk in het boek van de Friese historicus Sytse ten Hoeve. Het boek vormde de inspiratiebron voor een avontuurlijk tocht naar de mensen achter de woorden en de wonderen achter de muren.

Als het donker is gevallen nemen beppe Hinke en haar beppesizzer Maaike het publiek mee op hun nachtelijke tocht door de kerk, op zoek naar een verloren geliefde. Ze ontmoeten de twee ossen uit het wonderlijke verhaal van de stichting van de kerk. Ze ontdekken een vreemde schoolklas in het koor, de wonderbaarlijke redding van de scheefgezakte toren, een geheimzinnige kruik achter een muur en een bijzondere dominee die op miraculeuze wijze een kerkscheuring voorkwam. Onderweg horen ze zeldzame klanken en zien ze aparte lichtschijnsels.

Zo komen de tijdreizigers op plekken waar geen bezoeker of kerkganger ooit komt en ervaren iets van de eeuwen die de kerk en de toren in stilte met zich mee torsen, als twee ossen onder het juk.

M.m.v. Projectgroep Under de toer Nijlân, Toanielselskip Nijlân, CMV Excelsior, Gospelkoor Terra Nova, Protestantse gemeente Nijland, Dorpsbelang Nijland, Oranjevereniging Nijland en de inwoners van Nijland. Artistieke leiding: Caro Kroon en Hans Brans.

Meer informatie: www.nijland-online.nl / underdetoernijlan@gmail.com

Tijd voor Talent

Houtigehage, een klein dorp met circa 1000 inwoners, reageert enthousiast op het initiatief om ouderen op het platteland meer aan kunst en cultuur te laten doen. ‘Tiid foar talint’ is de naam van het project. Het is een idee dat begon in de Randstad in 2013. Hoe pakt zoiets uit op het platteland?

Dansen of hout bewerken

In de pilotgemeenten Smallingerland en Achtkarspelen gingen verschillende projecten van start. Houtigehage is het enige dorp waar maar liefst drie cursussen starten in de winter van 2017-2018. Ouderen schrijven zich hier in voor de groepen koorzingen, dans en beweging en voor een cursus houtbewerking.

Omgekeerde Staking

Heeft die hoge opkomst misschien nog wat te maken met de mentaliteit van de roemruchte ‘omgekeerde staking’ in 1952? In dat jaar van grote armoede en werkloosheid pakte in Houtigehage een groep mannen zelf de schep op om een weg te verbeteren. Ze eisten loon na het werk en haalden daarmee de nationale pers.

Bij de deuren langs

Het werk van dorpsbewoonster Minke Slotegraaf is van groot belang. Zij gaat bij iedereen persoonlijk bij de deuren langs om ‘Tiid foar Talint’ aan te prijzen. ”Zoiets gebeurt alleen maar in een dorp. In Houtigehage, daar werkt het!”, wordt er gezegd.

De Fryslân DOK documentaire ‘It hart van Houtigehage’ was op zondag 11 februari om 17.00 uur en daarna vanaf 18.00 uur ieder uur te zien op televisie bij Omrop Fryslân.

 Zang o.l.v. Meindert Bosklopper
 Dans o.l.v. Amber Weel
Hout o.l.v. Marga Houtman
Artistiek Leider: Caro Kroon