HUMANIMAL

Contemporary Art Exhibition 11 Mei t/m 14 September

(English Below)

Dieren zijn altijd belangrijk geweest voor mensen, als voedselbron, als hulpkracht, als vijand of als vriend. Prehistorische grottekeningen van dieren behoren tot de oudste vormen van kunst. Nog steeds zijn dieren een inspiratiebron voor kunstenaars.

Kunnen wij nog samenleven met wilde dieren of zien wij de natuur als een soort pretpark waar je op zondagmiddag heen gaat? Vinden wij de natuur lastig en beschouwen wij veel dieren en planten als een plaag of verlangen wij naar de wildernis waar wij ooit ook deel van uit maakten?

Mensen dichten dieren vaak menselijke eigenschappen toe.

De slang wordt vaak met het kwaad in verband gebracht, de hond met trouw.

Afbeeldingen van dieren staan dan symbool voor iets anders.

Dat gebeurt soms ook met planten en bloemen. Rode rozen verwijzen naar liefde, klavertjes vier naar geluk en laurier naar roem. De paardenbloem is eigenlijk de ‘underhorse’ van de planten en is ook nog eens een sexloze plant een mooi symbool voor de LHBTIQ-gemeenschap. Artists:

Rowan van As

Maarten Bel

Lennart Jager

Nicoline Goris

Toine Klaassen

Christina Everts

Caro Kroon

Pauline Wiersema

Extra:

Workshops door onze kunstenaars

Spoken Word

Poetry

English

Animals have always been important to humans, as a source of food, a helper, an enemy or a friend. Prehistoric cave drawings of animals are among the oldest forms of art. Still today, animals are a source of inspiration for artists.

Can we still coexist with wild animals or do we see nature as a kind of amusement park you go to on Sunday afternoons? Do we find nature troublesome and consider many animals and plants a plague or do we long for the wilderness we were once part of too?

People often attribute human characteristics to animals.

The snake is often associated with evil, the dog with loyalty.

Images of animals then symbolise something else.

The same sometimes happens with plants and flowers. Red roses refer to love, four leaf clovers to luck and laurel to fame. The dandelion is actually the ‘underhorse’ of plants and is also a sexless plant a nice symbol for the LGBTQ community. 

Extra:

Spoken Word

Poetry

Summerskool workshops by our artists

Hooggeëerd publiek!
En toen liep alles anders en spelen we muziektheatervoorstelling HUMANIMAL pas in juni 2025 door omstandigheden. 
Ik wil iedereen die al wel kaarten had besteld vanaf deze plaats nogmaals heel erg bedanken. Jullie zijn enorm belangrijk voor ons als trouwe fans.
Dus dank voor de support en liefde!!!

Wederom krijgen jullie als eerste de kans om kaarten voor 2025 te bestellen via de speciale Early Early Early Bird link in dit bericht. Ik begrijp dat het wel heel early is maar noteer het anders vast in je agenda want je wilt ‘m echt niet missen:)

(English below)

Honoured audience!

And then everything changed and we are not playing musical theatre show HUMANIMAL until June 2025 due to circumstances. 

I would like to thank everyone who had already ordered tickets from this place once again. You are hugely important to us as loyal fans.

So thank you for your support and love!!!

Once again, you will be the first to order tickets for 2025 via the special Early Early Bird link in this message. I understand it’s very early but otherwise mark it down in your diary because you really don’t want to miss out!