"Bordure
Obscure"

Kunst Expositie Bordure Obscure “Haute Bordure RAW”
When: 1 May – 31 Juli 2021 [EXTENDED TILL 31 August 2021] Where: SPOONK Art Cantina
Kleine Hoogstraat 17 A
8911HD Leeuwarden
Open: Friday & Saturday  12-17h & by appointment
Je kan je nu al aanmelden voor de workshops door een mail te sturen naar info@spoonk.com.
Dan krijg je z.s.m meer informatie
VOL = VOL
Dus wees erbij
Or scan the QR-Code:

Dutch (English below)

Bordure Obscure toont meer dan 10 kunstenaars die borduurwerk in hun praktijk integreren en biedt een overzicht van borduurwerk in de hedendaagse kunst met een rauwe rand. Het illustreert de enorme verscheidenheid aan manieren waarop het handwerk is omarmd als een vorm van creatieve expressie.

Sommige kunstenaars roepen een soort nostalgie op, herontdekken vaardigheden die uit de mode zijn geraakt of promoten de waarde van oude ambachten in een geïndustrialiseerde wereld van massaproductie.

Anderen verleggen grenzen door borduurwerk te gebruiken op foto’s, poëtische installaties, geborduurde reproducties van alledaagse voorwerpen, of door het te gebruiken om politieke, persoonlijke of transgressieve thema’s aan te snijden.  Hoewel garen vaak wordt geassocieerd met gevoelens van warmte, omhulling en familiale liefde, kan het ook staan voor de banden die ons samenbinden of een membraan dat ons beschermt tegen de wereld. Deze tentoonstelling zit boordevol opvallende beelden en laat zien hoe naalden kunstwerken kunnen creëren die uitdagend en uniek zijn en ons dwingen met een frisse blik te kijken naar onze eigen levens en overtuigingen en naar de voorwerpen die ons elke dag omringen.

De kunstenaars van Bordure Obscure nemen je mee tijdens een boeiende verkenning van hun creatieve reizen, hun invloeden, de technische uitdagingen waarvoor zij staan en de boodschap die zij willen overbrengen.

English

Bordure Obscure showcases more than 10 artists who integrate embroidery into their practice and provides an overview of embroidery in contemporary art with a raw edge. It illustrates the enormous variety of ways in which craft has been embraced as a form of creative expression. 
Some artists evoke a kind of nostalgia, rediscovering skills that have fallen out of fashion or promoting the value of old crafts in an industrialized world of mass production. 
Others push boundaries by using embroidery on photographs, poetic installations, embroidered reproductions of everyday objects, or by using it to address political, personal, or transgressive themes.  While yarn is often associated with feelings of warmth, envelopment and familial love, it can also stand for the ties that bind us together or a membrane that protects us from the world. Packed with striking images, this exhibition shows how needles can create works of art that are challenging and unique, forcing us to look with fresh eyes at our own lives and beliefs and at the objects that surround us every day.
The artists of Bordure Obscure will take you through an engaging exploration of their creative journeys, their influences, the technical challenges they face and the message they wish to convey.

Artists

Activities o.a

Maarten Bel

Sanne de Haan 

Toine & Joek Klaasen 

Michelle Kootkar

Caro Kroon

Bho Roosterman 

Dagmar Stap 

Petra van der Steen 

Tinkebell

& Special guests

Bordure Death-Metal by Maarten Bel

Bordure Erotique by Bho Roosterman

Bordure Pop Art by Dagmar Stap

Bordure Féministe by Caro Kroon

Community Event i.s.m. Sint Anthonygasthuis